Producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-septembrie 2018, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 22340 mil. lei, constituind 100,2% în preţuri comparabile faţă de perioada respectivă a anului 2017. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei animaliere cu 1,0%, producţia vegetală marcînd o descreştere cu 0,2%. Recoltarea culturilor agricole în anul curent se caracterizează prin ritmuri mai înalte față de anul trecut, îndeosebi a culturilor cerealiere. Totodată, finalizarea completă a recoltării culturilor cerealiere şi leguminoaselor boabe indică scăderea volumului de producție. Astfel, conform datelor preliminare, recolta globală a culturilor cerealiere şi leguminoase boabe (cu excepția porumbului) în gospodăriile de toate categoriile a constituit 1367,3 mii tone sau cu 13,6% mai puțin faţă de anul 2017, din care recolta grîului a constituit 1141,1 mii tone sau cu 8,8% mai puțin, a orzului – 174,8 mii tone (mai puțin cu 29,8%), leguminoaselor boabe – 46,0 mii tone (mai puțin cu 33,3%). Luînd în considerație, că producția cerealelor şi leguminoaselor boabe are o pondere mare în total producţia agricolă (15,4%), acest fapt a influențat negativ asupra volumului total al  producţiei globale agricole.

 

Roada medie a culturilor agricole în întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier, mari)1 în perioada de pînă la 1 octombrie 2018

Chintale 2018 în % faţă de 2017
Cereale şi leguminoase boabe – total2 30,7 83,9
din care:
grîu de toamnă şi primăvară2 31,4 82,4
orz de toamnă şi primăvară2 27,6 83,1
porumb pentru boabe 55,1 156,5
leguminoase boabe – total2 13,0 49,6
Floarea soarelui2 21,8 101,9
Sfeclă de zahăr2 408,0 136,6
Rapiță2 20,0 81,0
Soia 23,4 162,5
Cartofi 151,4 92,4
Legume de cîmp 79,5 76,8
Fructe sămînţoase 146,0 146,3
Fructe sîmburoase 69,5 126,1
Struguri – total 86,5 114,9

 

Producţia animalieră pe principalele tipuri, conform estimărilor, în ianuarie-septembrie 2018 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent în gospodăriile de toate categoriile se caracterizează prin majorarea producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor (în masă vie) cu 4,5%, care a fost influenţată de sporirea producţiei în întreprinderile agricole cu 15,5%. Totodată, creşterea vitelor şi păsărilor în gospodăriile populației s-a micşorat cu 2%.

Producţia de lapte în gospodăriile de toate categoriile a scăzut cu 7,3% drept urmare a micşorării acesteia în întreprinderile agricole cu 8,6% şi în gospodăriile populației – cu 7,2%.

Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile s-a diminuat cu 2,9% în rezultatul micşorării producţiei atît în întreprinderile agricole (cu 0,8%), cît şi în gospodăriile populației (cu 4,5%).

Producţia animalieră pe principalele tipuri

Ianuarie-septembrie 2018
total în % faţă de ianuarie-septembrie 20173 Ponderea (în % faţă de total)
Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) – total, mii tone 152,5 104,5 100,0
din care:
întreprinderile agricole4 62,9 115,5 58,8
gospodăriile populaţiei 89,6 98,0 41,2
Lapte – total, mii tone 342,7 92,7 100,0
din care:
întreprinderile agricole4 17,7 91,4 9,2
gospodăriile populaţiei 325,0 92,8 90,8
Ouă – total, mil. bucăți 546,6 97,1 100,0
din care:
întreprinderile agricole4 232,2 99,2 42,5
gospodăriile populaţiei 314,4 95,5 57,5

 

La 1 octombrie 2018, faţă de data respectivă a anului trecut a fost înregistrată micşorarea efectivelor de animale de toate speciile în gospodăriile de toate categoriile, drept urmare a micşorării acestora în gospodăriile populaţiei. Totodată, în întreprinderile agricole efectivul porcinelor a crescut cu 7,2%, efectivul păsărilor – cu 2,6%, iar efectivul bovinelor s-a menţinut la nivelul anului precedent.

Efectivul de animale pe principalele specii

La 1 octombrie 2018 Ponderea (în % faţă de total)
mii capete în % faţă de 1 octombrie 2017
Bovine – total 160,2 89,7 100,0
din care:
întreprinderile agricole4 18,2 100,2 11,4
gospodăriile populaţiei 142,0 88,5 88,6
 din ele vaci – total 106,7 88,3 100,0
din care:
întreprinderile agricole4 5,0 94,8 4,7
gospodăriile populaţiei 101,7 88,4 95,3
Porcine – total 430,3 99,1 100,0
din care:
întreprinderile agricole4 206,4 119,7 48,0
gospodăriile populaţiei 223,9 85,5 52,0
Ovine şi caprine – total 848,9 94,6 100,0
din care:
întreprinderile agricole4 26,8 101,0 3,2
gospodăriile populaţiei 822,1 94,4 96,8
Păsări (întreprinderile agricole4) 5161,2 102,6 x

 

În ianuarie-septembrie 2018 în întreprinderile agricole nivelul mortalităţii bovinelor a constituit 0,9% (în ianuarie-septembrie 2017 – 2,0%), porcinelor – 11,0% (13,9%).

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here